1985

Me kalimin e viteve Korporata Lika Trans filloi të shëndërrohet në një gjigand të vërtetë,  dhe pasoi edhe sharra e pare mjaft  solide që u ble si nevojë e pa shmangshme.

Kjo sharrë ndihmoi prerjen, zhvillimin e aktiviteteve të më tejme dhe me c’rast edhe kjo paraqet një vazhdimësi  të punës.

Jemi ndër të parët në treg që ofrojmë shërbime kualitative të këtije lloji.