1956

Kjo është një fotografi origjinale e vitit 1956 e themeluesit të kompanisë Mustaf Likaj.

Sakrifica dhe vazhdueshmëria ishin një nga virtytet e tij me ç’rast arriti të zhvilloje biznesin e tillë deri në ditët e sotme.

Korporata Lika Trans është një ndërmarrje serioze kosovare, e cila funksionon qysh nga viti 1956.

Për më shumë se 6 dekada, Korporata LIKA trans është munduar, që vazdhimisht të jetë aktuale në treg për konsumatorin, si nga ana profesionale dhe kualitative, ashtu edhe nga ana e volitshmërisë dhe përkrahjes së klientëve.