Për Ne

Korporata LIKA Trans ju siguron klientëve cilësi me standardet më të larta.

Ne bëjmë shitjen e produkteve të drurit të cilat përdoren në ndërtimin e lartë dhe të ulët në

tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Materialet e ndryshme nga druri ,janë të importortuara nga kombinatet më moderne në rajon

Misioni i kompanisë është të ofrojë profesionalizëm dhe korrektësi në shërbime.